Biurowiec Zenit w Łodzi

Projektowane założenie dotyczy zespołu budynków dawniej mieszczących fabrykę wyrobów pończoszniczych wzniesioną dla towarzystwa akcyjnego Winkler, Gaertner i Borm, do tej pory znaną pod nazwą zakładu przemysłu pończoszniczego Zenit.
W projekcie uwypuklono industrialną historyczną zabudowę oraz połączono obiekty o różnych funkcjach, pochodzące z wielu historycznych okresów w spójną całość. Za pomocą nowoczesnych form architektonicznych, elementów zagospodarowania terenu, małej architektury oraz grafiki, identyfikacji wizualnej i systemu nawigacji dokonano ingerencji w pofabryczną tkankę tak, aby wydobyć jej potencjał podkreślić tożsamość miejsca oraz stworzyć kompleks, który będzie wyróżniał się na tle podobnych obiektów w Łodzi. Założenie to zostało osiągnięte poprzez zachowanie oryginalnego wyglądu istniejących budynków nadając im nowy układ funkcjonalny, oraz ujednolicenie budynków o współczesny wygląd w oparciu o nowoczesne materiały takie jak stal i szkło stanowiące dopełnienie dla zabytkowej zabudowy.
Ponadto koncepcja obejmuje opracowanie zagospodarowania terenu wraz z z częściami rekreacyjnymi, wielopoziomową zieleń oraz dwupoziomowy parking.
Projekt obejmuje również opracowanie przestrzeni wewnętrznych takich jak ogólnodostępne foyer, sale konferencyjne, restauracja oraz wnętrza biurowe zaprojektowane zarówno w formie gabinetowej jak i open space. Wprowadzono wiele rozwiązań, które pozwolą w różny sposób kształtować wnętrze obiektów w całym kompleksie, tak aby dopasować je do potrzeb przyszłych najemców. Przestrzeń została wykreowana tak aby sprzyjała efektywnej pracy uzupełnionej o wytyczenie specjalnych stref wypoczynku tzw. chill zone.

powierzchnia

9465 m2

lokalizacja

Łódź

data projektu

2017

inwestor

ZENIT Sp. z o.o.