Hotel w Kołobrzegu

Projekt zakładał przebudowę oraz renowację elewacji sanatorium uzdrowiskowego wraz z rozbudową o nową część hotelową ze strefą rekreacyjno-basenową. Istniejąca część budynku została poddana kompleksowej renowacji – elewacjom nadano nowego wyrazu za pomocą prostych zabiegów wizualnych. Przeprojektowano strefę wejściową, restaurację powiększono o oranżerię, która tworzy spójną część obiektu. Dodatkowo, budynek został przystosowany do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz dokonano zmian aranżacyjnych w zakresie obsługi technicznej obiektu.

Opracowanie nowej części budynku polegało na wybudowaniu nowego skrzydła o funkcji hotelowej i rekreacyjnej w południowo – wschodnim narożniku działki, zintegrowanego z budynkiem istniejącym. Nowa część, poprzez przebicie ściany tylnej elewacji, połączona została korytarzem z częścią istniejąca. W nowym skrzydle budynku oprócz pokoi hotelowych znalazła się część rekreacyjna z basenami i SPA otwierająca się na hotelowy ogród oraz sale konferencyjne.

powierzchnia

9518m2

lokalizacja

Kołobrzeg

data projektu

2017

inwestor

inwestor prywatny