Osiedle mieszkaniowe Łódź Górna

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna osiedla mieszkaniowego to w pewnym stopniu kompleksowe organizowanie życia określonej społeczności. Walory funkcjonalne i estetyczne przestrzeni wspólnych oraz przemyślane rozwiązana mieszkaniowe w bezpośredni sposób przekładają się na ogół satysfakcji mieszkańców. Projekt osiedla na ul. Górnej w Łodzi to odpowiedź na współczesne potrzeby ludzi w kształtowaniu przestrzeni do życia. Czerpiąc z typowych układów dawnego miasta wpisuje się w istniejącą kompozycję urbanistyczną. Dzięki odpowiednim proporcjom między strukturą architektoniczną a projektowaną zielenią udało się osiągnąć przyjemne, urbanistyczne wnętrza. Stwarzają one możliwości do integracji mieszkańców i pozwalają kreować życie lokalnych społeczności. W bardzo prostym i czytelnym układzie urbanistycznym odnajdziemy równie ciekawą architekturę. Zgrabne proporcje wysuniętych elementów kompleksu podkreślono w delikatny sposób przy pomocy zróżnicowania materiałów oraz rozbudowania o proste artykulacje w elewacji. Spójność całego założenia osiągnięto między innymi dzięki organizującej formie wzdłużnego łącznika. Scala on rytmicznie ustawione ?sięgacze?, zapewnia kameralność stworzonych wnętrz i wprowadza spokój w całym osiedlu.

powierzchnia

1870 m2

lokalizacja

Łódź, Polska

data projektu

2009

inwestor

prywatny