Park w Konstantynowie Łodzkim

Głównym założeniem projektu było uporządkowanie układu przestrzennego i
funkcjonalnego parku. W tym celu przewidziano założenie z centralnym skwerem, który
został zlokalizowany na przecięciu się dwóch głównych ciągów placu. Ciągi te łączą ze
sobą cztery narożniki, w których zlokalizowane są wejścia do parku. Ze względu na
intensywność użytkowania postanowiono wyróżnić trzeci ciąg. Główne ścieżki parku wyróżnione zostały nawierzchnią z kostki betonowej i oświetleniem spełniającym wymogi dla ciągów pieszych. Pomocnicze aleje zaprojektowano jako nawierzchnie utwardzone, żwirowe. Od części centralnej zaprojektowano aleję łączącą się osiowo z rzeką Jasieniec. Utworzenie tej osi na Placu Wolności, umożliwi w przyszłości realizację ?zielonego pasażu? integrującego ulicę Jana Pawła II z brzegiem rzeki Jasieniec.
Kolejnym założeniem podczas projektowania rewaloryzacji parku, było stworzenie
przestrzeni ułatwiających i uprzyjemniających spędzanie w nim czasu. W tym celu wzdłuż
granic zachodniej i północnej parku zaprojektowano zatoki postojowe i przylegające do
nich chodniki z kostki brukowej. W północno-wschodnim narożniku mieści się plac zabaw.
Projekt zakładał również rewitalizację w zakresie zieleni istniejącej.

powierzchnia

46 730 m?

lokalizacja

Konstantynów Łódzki

data projektu

2016